.
2019
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ایThanks
for your vote 👍

X


AQUARELY امولسیونی اکسیدانی
AQUARELY امولسیونی اکسیدانی - ITELY - رنگ مو توسعه دهندگان

Rate this product:


1 click

AQUARELY امولسیونی اکسیدانی
ITELY - رنگ مو توسعه دهندگان


با پروتئین گندم

با pH اکسیدان امولسیون خامه کنترل و تثبیتایده آل هنگامی که در همکاری با AQUARELY IMP و AQUARELY بور COMPACT استفاده می شود. اثر. پروتئین گندم آنها و ترانزیت افزایشدفاع ل برون یکپارچگی و agrave. مو.

در بسته : در 1000 بطری میلی لیتر .