elenco Aziende - HOME PAGE -

SPECTRUM
< AFFINAGE SALON PROFESSIONAL BACK

تن در تن - مو - AFFINAGE SALON PROFESSIONAL


SPECTRUM
SPECTRUM
   +39 0331 1706328
Download PDF

           محصولات دیده می شود Visits: 74240 بار

offer/price
The best on the market / Il meglio del mercato
from the factory

SPECTRUM
SPECTRUM

تعداد روشنگر و تن در تن />برای SPECTRUM درمان مو طبیعی و یا رنگ اجازه می دهد تا شما را به یک تن در تن رنگ برای رنگ های طبیعی است که روشن و شدید تر برای هر دو رنگ مو رنگ معتبر است برای اطمینان از نور روشن تر در فقط 2-12 دقیقه. رنگ به نظر می رسد تجدید شود و شدید.
در سایه دسترس در 6 فام های مختلف با 3 فعال مختلف 8 ، 22 و یا 30 جلد miscellabili.
در جعبه : لوله

itenesfrdeptruarhybebgcazhcsdaeletfafigaglhihrhuidiwjakoltlvmkmsmtnlnoplroskslsqsvthtltrukvi
privacy policy